giedras

giedras
giẽdras, -à adj. (4) 1. saulėtas, šviesus, be debesų: Ak, kur dingot giẽdros jūs gi pavasario dienos K.Donel. Švietė mėnulis, naktis buvo giedra J.Dov. Vakaras buvo ramus, giedras . Žalioje lankelė[je] šienelį pjoviau, giedroje dienelė[je] visą sugrėbiau JD657. Giedrà vasara šilta J. Tai giẽdras oras J. Giẽdras dangus K. Oi lenkės lenkės giedra saulelė mėlyno debesėlio LTR. | prk.: Staiga per išbalusias lūpas prabėgo giedras šypsnys S.Nėr.
giedraĩ adv.: Veidas jo kaip saulė, kada giedrai šviečia BtApr1,16. Stengėsi į grasinančius įvykius žiūrėti giedrai .
2. skaidrus, tyras, švarus: Sraunam šulinėly giedras vandenėlis KlvD39. Alutis giedras, bus ir kits viedras JD707. Lašas giedras (orig. iedras) MitI226. | prk.: Kas turi akis giedras (gerai mato) SPII42. Rytą galva giedresnė (protas blaivesnis) . 3. skardus: Į giedrą varpelių tintėjimą įsimaišė žmonių šūkavimas .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • giedras — giẽdras, giedrà bdv. Giẽdras dangùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • giedra — giẽdras, giedrà bdv. Giẽdras dangùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • progiedris — 2 progiedris, ė adj. (1) labai giedras: Giedras progiedris NdŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skaidrus — skaidrùs, ì adj. (4) Š, Rtr, DŽ, skaidrus, i (1) BŽ19, NdŽ, OGLIII96 1. Kos52, N, [K], L giedras, šviesus: Jeigu jau y[ra] žiema skaidri, dienos saulėtos, šaltos, ta y[ra] karščiai tuokart vasarą Jdr. Dangus jums šviečia vėl skaidrus RD210.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skaistus — skaistùs, ì adj. (4) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, Kv, Vp, (3) Skp, skaistus, i (1) NdŽ, Vž, Grš; Q298, R, I 1. LL51, M žibantis, spindintis: Kas valandą laukia skaisčios saulės užtekančios S.Dauk. Tykus buvo vakarėlis, švietė skaistus mėnesėlis LTsII471 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įkvėpti — įkvė̃pti, į̃kvepia (į̃kvėpia), į̃kvėpė tr. DŽ, įkvėpti Š 1. įtraukti į plaučius oro: Visa krūtine įkvėpė gryno vasaros oro J.Dov. | refl. tr.: Ligoniui deguonies duoti įsikvėpti rš. Įsikvepiam tėviškės oro į save rš. 2. Q30, R112, N, J įpūsti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Thrakisch — (†) Gesprochen in Thrakien (Südöstlicher Teil der Balkanhalbinsel) Linguistische Klassifikation Indogermanische Sprachen Thrakisch Sprachcodes …   Deutsch Wikipedia

  • Thrakische Sprache — Thrakisch (†) Gesprochen in Thrakien (Südöstlicher Teil der Balkanhalbinsel) Linguistische Klassifikation Indogermanische Sprachen Thrakisch Sprach …   Deutsch Wikipedia

  • Список праиндоевропейских корней — Для улучшения этой статьи желательно?: Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное …   Википедия

  • aiškus — aiškus, i adj. (1, 3), aiškùs, ì (4) 1. SD75 gerai matomas, šviesus, skaistus, giedras: Kai aplink drignė, tai mėnulis ne tep aiškus Gs. Saulutė patekė[jo] neaiški – bus lytaus Gs. Aiškus dangus K.Būg. Ryt bus aiškus oras Vv. Jei saulėlydžiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”